تلاش های شرکت آب منطقه ای مرکزی در حفاظت از منابع آب استان قابل تقدیر است

استاندار استان مرکزی با اشاره به تلاش ها و پیگیریهای شرکت آب منطقه ای مرکزی در حفاظت از منابع آب در این استان گفت: حاصل این تلاش ها عملکرد خوب در سال 99 بخصوص در زمینه مقابله با چاههای غیرمجاز در استان می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، سید علی آقازاده در پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان گفت: شورای آب استان در 4 سال اخیر توانسته یک کارنامه خوب و قابل دفاعی داشته باشد بطوریکه در سال جاری سند سازگاری با کم آبی استان با افق 5 ساله در کارگرو ملی سازگاری با کم آبی به تصویب رسید که دستاورد بسیار با ارزشی است.

آقازاده ادامه داد: در زمینه مقابله با چاههای غیرمجاز نیز در سال جاری 242 حلقه چاه غیرمجاز در استان پر و مسلوب المنفعه شده است که به همراه تعداد چاههای پر و مسلوب المنفعه شده در سال های 97 و 98، عملکرد بسیار خوبی را نشان می دهد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب بارندگی ها در استان طی زمستان سال جاری گفت: امید آن می رود با نزول رحمت الهی در بهار پیش رو و صرفه جویی و مصرف بهینه آب، سال آبی 1400-99 نیز همچون سال گذشته، سال آبی پربرکتی باشد.

استاندار مرکزی در پایان از فرمانداران و شوراهای حفاظت از منابع آب در شهرستان ها خواست مدیریت و نظارت بر نحوه استفاده از منابع آبی شهرستان، اجرای سند سازگاری با کم آبی استان و همچنین مقابله با چاههای غیرمجاز را در دستور کار قرار دهند تا انشاالله تا پایان سال هدفگذاری های تعیین شده هر چه بیشتر محقق شود.

کد خبر: 97
منبع خبر: روابط عمومی
  تاریخ خبر : 19 اسفند 1399
 245