اعضای کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

رضا اردکانیان
سمت در کارگروه:مسئول
سمت و دستگاه اجرایی: وزیر نیرو
آغاز همکاری: 1396/12/06
پایان همکاری: ادامه دارد
محمدباقر نوبخت
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
آغاز همکاری: 1396/12/06
پایان همکاری: ادامه دارد
محمود حجتی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: وزیر جهاد کشاورزی
آغاز همکاری: 1396/12/06
پایان همکاری: 1398/04/09
عباس کشاورز
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی
آغاز همکاری: 1398/04/09
پایان همکاری: 1399/01/20
کاظم خاوازی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: وزیر جهاد کشاورزی
آغاز همکاری: 1399/01/20
پایان همکاری: ادامه دارد
محمد شریعتمداری
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: وزیر صنعت، معدن، تجارت
آغاز همکاری: 1396/12/06
پایان همکاری: 1397/07/28
رضا رحمانی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: وزیر صنعت، معدن، تجارت
آغاز همکاری: 1397/08/05
پایان همکاری: 1399/02/22
حسین مدرس خیابانی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: سرپرست وزارت صنعت، معدن، تجارت
آغاز همکاری: 1399/02/22
پایان همکاری: 1399/05/22
جعفر سرقینی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: سرپرست وزارت صنعت، معدن، تجارت
آغاز همکاری: 1399/05/25
پایان همکاری: 1399/07/08
علیرضا رزم حسینی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: وزیر صنعت، معدن، تجارت
آغاز همکاری: 1399/07/08
پایان همکاری: ادامه دارد
عیسی کلانتری
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست
آغاز همکاری: 1396/12/06
پایان همکاری: ادامه دارد
عبدالرضا رحمانی فضلی
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: وزیر کشور
آغاز همکاری: 1396/12/06
پایان همکاری: ادامه دارد
داوود پرهیزکار
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: رئیس سازمان هواشناسی کشور
آغاز همکاری: 1397/03/13
پایان همکاری: 1397/12/11
سحر تاجبخش
سمت در کارگروه: عضو
سمت و دستگاه اجرایی: رئیس سازمان هواشناسی کشور
آغاز همکاری: 1397/12/11
پایان همکاری: ادامه دارد

  تاریخ ثبت: 25 شهریور 1399
  آخرین بروزرسانی: 13 آبان 1399
 4042