نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی 1398

نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی

نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی 3 الی 5 تیرماه 1398

کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در جلسه مورخ 97/12/11، برگزاری نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی را در هفته اول تیر ماه 1398 مصادف با هفته صرفه جویی در مصرف آب مصوب نمود. با توجه به تجربه تدوین و ارزیابی برنامه های سازگاری با کم آبی در 17 استان کشور در طی سال 1397، اهداف برگزاری این رویداد، به شرح زیر تعیین شد:
 • شناسایی طرح های موفق انجام شده در استان های کشور در راستای سازگاری با کم آبی که منجر به کاهش مصرف، تلفات و آلودگی آب شده اند و یا با هدف فرهنگ سازی در حوزه مدیریت مصرف آب و یا بازچرخانی آب اجرا شده اند.
 • شناسایی پتانسیل های موجود در حوزه های صنعت، معدن، صنایع معدنی، انرژی، شرب شهری و روستایی، فضای سبز، کشاورزی و مدیریت منابع آب برای سازگاری با کم آبی با توجه به توان مندی های فنی، ظرفیت های کارشناسی با تکیه بر دانش بومی و پتانسیل های اقتصادی و اجتماعی موجود در کشور.
 • ایجاد امکان مقایسه اقتصادی بین هزینه صرفه جویی هر متر مکعب آب در بخش های مختلف ذکر شده.

نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی که با شعار رونق "کسب و کارهای سازگار با کم آبی" در تاریخ 3 تا 5 تیرماه سال 1398، به مدت سه روز در وزارت نیرو برگزار شد، مورد استقبال کم نظیر ارگان های مختلف دولتی و غیردولتی واقع گردید و در بازه زمانی حدود یک ماه، اطلاعات نزدیک به هشتصد طرح به دبیرخانه رویداد واصل شد. این طرح ها، به دسته های موضوعی ذیل تقسیم بندی و منتشر گردید:

 • تجربیات سازگاری با کم آبی در بخش صنعت، معادن و صنایع معدنی
 • تجربیات سازگاری با کم آبی در حوزه آب شرب شهری و روستایی
 • تجربیات سازگاری با کم آبی در حوزه فضای سبز
 • تجربیات سازگاری با کم آبی در حوزه کشاورزی

خلاصه اطلاعات در خصوص تعداد مقالات دریافت شده و پذیرش شده جهت ارائه در رویداد ملی سازگاری با کم آبی به شرح ذیل می باشد:

حوزه تجارب دریافت شده پذیرش
صنعت، معدن و صنایع معدنی شرح مبسوط تجربه معدن و صنایع معدنی 8 7
صنعت 10 7
خلاصه اطلاعات تجارب معدن و صنایع معدنی 16 14
صنعت 18 15
ارائه شفاهی 15
انرژی شرح مبسوط تجربه 19 18
خلاصه اطلاعات تجارب 56 3
ارائه شفاهی 9
شرب شرح مبسوط تجربه 54 43
خلاصه اطلاعات تجارب 150 118
ارائه شفاهی 14
فضای سبز شرح مبسوط تجربه 12 11
خلاصه اطلاعات تجارب 42 41
ارائه شفاهی 4
کشاورزی شرح مبسوط تجربه 88 47

 

در طول سه روز نشست برگزار شده در رویداد سازگاری با کم آبی از دستگاه ها و سازمان های مختلف حضور داشتند که در مجموع در روز اول 544 نفر، در روز دوم 516 نفر و در روز سوم 553 نفر در نشست ها شرکت کردند که جزییات آن در جدول زیر ارائه شده است.

ردیف سازمان تعداد حاضرین
1 وزارت صمت و زیرمجموعه‌ها 167
2 زیر مجموعه‌های جهاد کشاورزی و وزارتخانه 225
3 شرکت‌های آبفا و آبفار 142
4 شهرداری‌ها و زیرمجموعه 99
5 شرکت‌های آب منطقه‌ای 92
6 سازمان برنامه و زیرمجموعه‌ها 2
7 سازمان هواشناسی و زیرمجموعه‌ها -
8 استانداری‌ها 2
9 شرکت‌کنندگان از مدعوین 70
10 اعضای استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها 70
11 شرکت مدیریت منابع آب 31
12 تعداد پذیرش‌شدگان نشست‌ها روز اول 544
13 روز دوم 516
14 روز سوم 553

 

سخنرانان کلیدی در روزهای برگزاری رویداد ملی سازگاری با کم آبی به شرح ذیل بوده اند:

روز اول دکتر بنفشه زهرایی، دبیر علمی رویداد
دکتر رضا اردکانیان، وزیر نیرو و رییس کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
دکتر رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن، تجارت و عضو کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
مهندس فتحعلی محمد زاده، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
دکتر محمدعلی فرحناکیان، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو
مهندس همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
دکتر مهدی احمدخان بیگی، مدیر کل امور پژوهش وزارت نفت
روز دوم مهندس اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک
مهندس طهماسبی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی
مهندس عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت
روز سوم مهندس علی سیدزاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات  مشترکین و کاهش هدررفت  و دبیر نشست آب شرب شهری و روستایی
مهندس حمیدرضا کشفی، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
مهندس حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
دکتر بنفشه زهرایی، هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی: سازگاری با کم آبی در بخش فضای سبز
دکتر محمد فاضلی، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر نیرو : برنامه ریزی اجتماعی برای سازگاری با کم آبی
دکتر کافی، هیات علمی دانشگاه تهران: ضوابط و اصول طراحی فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک
مهندس محمدولی علائدینی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب وزارت نیرو
دکتر اسکندر امیدی نیا، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
دکتر عیسی کلانتری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

 

شرح وقایع رویداد ملی سازگاری با کم آبی

روز اول رویداد ملی سازگاری با کم آبی

در مراسم افتتاحیه این همایش، دکتر رضا اردکانیان، وزیر نیرو با بررسی عوامل کم آبی در ایران تاکید کرد که یکی از این عوامل نابسامانی اقتصاد آب و توهم ارزانی آن است. از نگاه او، ایرانیان که در طول تاریخ مصرف‌کننده گران‌ترین آب از طریق قنات‌ها بوده‌اند، در چند دهه اخیر به مصرف کننده ارزان‌ترین آب از طریق یارانه‌های انرژی تبدیل شده‌اند. وزیر نیرو با اشاره به اقدامات پیش‌رو برای سازگاری با کم‌آبی گفت: تولید دانش و متقاعدسازی مردم و سیاست‌گذاران درباره واقعیت کم‌آبی و نقش آن به عنوان سرنوشت اقلیمی غیرقابل تغییر در محدوده توان بشری موجود، تولید دانش درباره معنا ضرورت‌ها و ابزارهای سازگاری با کم‌آبی و تبدیل آن به گفتمان در مدیریت منابع آب، هماهنگ‌سازی منافع همه بازیگران در مسیر سازگاری با کم‌آبی، نشان دادن ظرفیت‌های تولید ابزارها خلق شیوه‌های زیست و وضع سیاست‌های مشوق سازگاری با کم‌آبی و همچنین سازماندهی نظام سنجش، پایش و ارزیابی توسعه کشور بر اساس میزان کم‌آبی از جمله این فعالیت‌ها است. دکتر اردکانیان در این رویداد ابراز امیدواری کرد: در شرایطی که کشور شدیداً به رونق کسب و کار و تولید و اشتغال و بهبود شرایط محیط زیستی نیاز دارد، کسب و کارهای سازگار با کم‌آبی در این رویداد فرصتی برای رشد پیدا خواهند کرد. نیروی انسانی تحصیلکرده و مشتاق به فعالیت در استارتاپ‌ها اصلی‌ترین سرمایه برای جهت‌دهی اقتصاد کشور به سمت سازگاری با کم‌آبی است.

 

در روز نخست این همایش، تجارب ارائه شده در حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی در نشستی با حضور معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت، برگزار گردید. در این نشست آقای مهندس صالحی نیا، با تاکید بر هماهنگی کامل این وزارتخانه با کارگروه ملی کم آبی گفت: مشکل کم‌آبی امری اجتناب‌ناپذیر است و با وجود این‌که بخش صنعت و معدن مصرف کننده میزان محدودی از آب است اما باز وظیفه داریم برای بهره‌وری هر چه بیشتر تلاش کنیم.

 

معاون وزیر صمت از تعریف سه محور اساسی در این وزارتخانه برای بحران کم‌آبی خبر داد و افزود: با یک زمان بندی مشخص این سه محور را عملی خواهیم کرد. در فرآیند تولید بخش‌های صنعتی بزرگ‌تر از نظر شاخص آب‌بری دارای اهمیت ویژه‌ای هستند، بعضاً با تکنولوژی قدیمی به فعالیت ادامه می‌دهند که یکی از برنامه‌های ما به روز کردن و استفاده از فناوری نوین در این صنایع است. او محور دوم را مدیریت آب در صنایع کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: سعی کردیم برخی واحدهای متوسط را در مناطق ساحلی و با استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها تجهیز کنیم که البته این یک تکنولوژی نو است و در مرحله ابتدایی قرار داریم. وی در پایان گفت: در نهایت تدوین طرح جامع و تعریف استاندارد برای صنایع فعال و در حال احداث جز مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه است که بر اساس آن فعالان بخش خصوصی و دولتی مطابق آن استاندارد فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. در این نشست 15 تجربه دریافت شده در این حوزه ارائه گردید که عناوین تجارب ارائه شده در این نشست به شرح ذیل بوده است:

 

ردیف تجارب سازگاری با کم آبی در واحدهای صنعتی و معدنی
1 پروژه کاهش مصرف آب در کارخانه فرآورده های لبنی کاله آمل (فضل اله قربانی، امیرحسین مجتهد زاده)
2 اقدامات مجتمع فولاد مبارکه برای کاهش مصرف آب خام (آقای نیلی و آقای رحیمی)
3 اقدامات اجرایی شرکت سایپا در مدیریت منابع آب (مجید انصاری)
4 مدیریت مصرف بهینه آب؛ جمع آوری پساب ها و بازچرخانی آب تصفیه شده؛ شرکت لوله گستر اسفراین (زیرمجموعه ایدرو)- (رضا نوروزی)
5 استفاده از پساب تصفیه شده و عدم هدر رفت آن؛ شرکت پارس آیلین مهر (رضا جعفری)
6 طرح جامع صرفه جویی آب؛ صنایع غذایی کوروش (احمد علیپور)
7 بهینه سازی مصرف آب و مدیریت فاضلاب صنعتی؛ فرآورده های لبنی رامک (آقای توانگر و آقای کریمی)
8 مدیریت و کاهش مصرف آب در شرکت پودر شیر مشهد (فرشاد ریگی)
9 مدیریت مصرف آب، جمع آوری پساب، تصفیه و بازچرخانی آن در کارخانه کویر تایر (احسان علیزاده)
10 کاهش آب تمیز مصرفی خط تولید کاغذ بسته بندی با سیکل بسته؛ شرکت کاغذ کسری (سعید حسینی دخت)
11 بازچرخانی آب محصول کارخانه فرآوری مس قلعه زری (علی اصغر محمدزاده)
12 فرآیند بهینه سازی مصرف و تامین آب صنعتی در مجتمع صنعتی چادرملو (آقای پولادوند)
13 کاهش در مصرف آب مبتنی بر صرفه جوئی و اقدامات عملی مجتمع مس سونگون (جعفر همتی)
14 بازیابی آب فرآوری در شرکت زغال سنگ پروده طبس (آقای نیک نیا)
15 مدیریت مصرف آب در شهرک صنعتی طوس (آقای مقامی، آقای زراعتی)

 

یکی دیگر از نشست های برگزار شده در روز نخست همایش مذکور، به موضوع انرژی اختصاص داده شد که در آن تجارب مختلفی در دو بخش تجارب سازگاری با کم آبی در بخش برق حرارتی و تجارب سازگاری با کم آبی در صنعت نفت ارائه گردید. در این نشست 9 تجربه مرتبط با حوزه انرژی با عناوین زیر ارائه گردید:

 

 

ردیف تجارب سازگاری با کم آبی در بخش برق حرارتی
1 تبدیل برج تر به برج خشک هیبریدی با استفاده از پساب فاضلاب شهری و بازیافت بلودان برج ها در نیروگاه شهید مفتح همدان (امین جیریایی)
2 روند ایجاد بحران آب در نیروگاه اصفهان و اقدامات انجام شده جهت صرفه جویی در مصرف آب (سعید نظری)
3 پروژه‌های سازگاری با کم آبی و بهینه سازی مصرف آب در نیروگاه شهید سلیمی نکا (عبدالناصر جعفری)
4 راهکارهای مقابله با کم آبی در نیروگاه زرند و بهینه‌سازی در کاهش مصرف آب در راستای حفظ محیط زیست (محمدرضا ترک زاده)
5 بکارگیری سیستم CEDI به عنوان جایگزین سیستم های تبادل یونی رزینی در طراحی تصفیه خانه‌های تولید آب دمین (امید رمضانی)
6 معرفی چهار استارتاپ و شتاب دهنده (شتاب دهنده آما، شتاب دهنده آبان، شرکت سورن آپ و شرکت آبتین تندیس ایده)
- تجارب سازگاری با کم آبی در صنعت نفت
7 تجربیات اجرا شده در پژوهشگاه صنعت نفت (سید محمد مهدی دستغیب)
8 تجربیات اجرا شده در پالایشگاه های نفت (کامران جهانگیری بابادی و قاسم غفاری)
9 تجربیات اجرا شده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (محسن کیان)

در پایان روز اول، با حضور آقای مهندس حائری، معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی از برگزیدگان در زمینه صرفه جویی در مصرف آب در بخشهای صنعت، معدن و انرژی بشرح زیر تقدیر شد:

 • شرکت لوله گستر اسفراین
 • شرکت پارس آیلین مهر
 • صنایع غذایی کوروش
 • شرکت فرآورده‌های لبنی رامک
 • گروه خودرو سازی سایپا
 • شرکت فرآورده‌های لبنی کاله
 • صنایع پودر شیر مشهد
 • شرکت کویر تایر
 • شرکت کاغذ کار کسری
 • شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس
 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
 • مجتمع مس سونگون
 • شرکت فرآوری مس قلعه زری
 • نیروگاه شهید مفتح همدان
 • شرکت مدیریت تولید زرند
 • شرکت تولید نیروی برق اصفهان
 • شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان
 • شرکت آب منطقه‌ای بوشهر
 • پژوهشگاه صنعت نفت

روز دوم رویداد ملی سازگاری با کم آبی

روز دوم این رویداد به موضوع کشاورزی و تجارب ارائه شده در راستای سازگاری با کم آبی در این حوزه اختصاص داشت که با حضور معاونین محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، باغبانی و آب و خاک و نیز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا برگزار گردید. در این نشست 24 تجربه مرتبط با حوزه کشاورزی که در راستای اهداف سازگاری با کم آبی بودندف ارائه شدند. عناوین این تجارب در جدول زیر ارائه شده است.

 

ردیف تجارب سازگاری با کم آبی در بخش کشاورزی
1 اجرای پروژه های آبخیزداری با مشارکت مردمی (محمد رستمی)
2 آبیاری زیرسطحی کم فشار در استان خراسان جنوبی (احسان بیگی)
3 سامانه های آبیاری موضعی و بارانی استان سمنان (عباس دارایی نژاد)
4 افزایش تولید برنج در کشور با هدف افزایش کارایی مصرف آب و حذف تدریجی سطح کشت برنج در کشور بجز استان مازندران و گیلان (شایگان ادیبی)
5 ایجاد محدودیت در مصارف، بهینه سازی مصرف در سایه استقرار و پیاده سازی مدیریت مشارکتی آب های زیرزمینی دردشت مرند (محمد حسین دباغی - علی اسماعیلی)
6 مشارکت اثر‏بخش مردم و دولت در احیا و تعادل‏بخشی آبخوان دشت گزیر با استفاده از دانش بومی (عباس رحیمی – محمد رنجبر – رضا کمالی)
7 طرح سایبان در باغات انار خراسان رضوی (مهدی افسری)
8 کشت پاییزه چغندر قند (علیرضا یزدانی)
9 افزایش راندمان و بهره وری آب در باغات پسته استان قزوین (علی نظری)
10 اجرای پروژه پخش سیلاب راهکاری مناسب در زمینه مدیریت رواناب های شهری (مطالعه موردی پروژه پخش سیلاب جمعاب چناران) (محمود روشندل)
11 کشاورزی حفاظتی در خراسان، فارس، خوزستان (احمد شریفی)
12 استقرار مدیریت مشارکتی در راستای شرایط سازگاری با کم آبی (طرح تجمیع سامانه های نوین آبیاری شهرستان فراشبند استان فارس) (امیر اسلامی)
13 دانش بومی استحصال آب باران در استان هرمزگان (ابوالقاسم حسین پور)
14 مشارکت بخش خصوصی برای توسعه فناوری های کاهش برداشت آب کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه (حسین دهقانی سانیج)
15 مدیریت یکپارچه منابع آب سطحی و زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه قره چای (رضا عظیمی)
16 باز چرخانی آب و مدیریت بهینه آب در دامداری های بزرگ گاو شیرده (شهریار صفاری)
17 کشت نشایی پیاز و گوجه فرنگی در منطقه جنوب کرمان (فرامرز رستگاری)
18 استفاده از فن‌آوری‌های جدید در تولید محصولات گلخانه‌ای گامی برای سازگاری با کم آبی ( یوسف ابراهیمی/ سعداله اسکندری)
19 پیاده سازی کشت NFT  (نیلوفر رضایی)
20 طرح آبیاری موضعی برای آبیاری کشت لوبیا در شهرستان خمین (محمد حسین قاسمی)
21 ترویج کشت قصیل جو راهکاری برای افزایش بهره وری آب، زمین و تولید علوفه (علیرضا آذربایجانی و مهرداد محلوجی)
22 کنترل و کاهش تلفات و ضایعات برداشت کمباینی گندم به منظور کاهش هدررفت آب، (محمدرضا مستوفی سرکاری)
23 استفاده از سیستم تهویه ژئوترمال برای خنک کردن گلخانه در استان کرمان (علی مشکی)
24 اشتغال زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی و تولیدی سازگاری با کم آبی (فروغ السادات بنی هاشم)
 

در پایان این نشست، با حضور معاونین وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی از برگزیدگان در حوزه مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی بشرح زیر تقدیر شد:

 • پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای
 • شرکت تعاونی پنبه‌کاران شهرستان داراب
 • شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان
 • شرکت تعاونی تولید گلشن گلپایگان

روز سوم رویداد ملی سازگاری با کم آبی

در روز سوم رویداد سازگاری با کم آبی دو موضوع آب شرب شهری و روستایی و فضای سبز در دستور کار قرار داشت که در بخش آب شرب شهری و روستایی 12 تجربه منتخب ارائه شدند که عناوین تجارب سازگاری با کم آبی در بخش آب شرب شهری و روستایی ارائه شده در این حوزه به شرح ذیل بوده است:

ردیف تجارب سازگاری با کم آبی در بخش آب شرب شهری و روستایی
1 مدیریت مصرف آب آشامیدنی با اجرای تفاهمنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان (مطالعه موردی: استان بوشهر) (بابک دلاوری)
2 برنامه اجرائی تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان ها- آبفا اصفهان (آسیه ملاباشی)
3 تجربیات شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در راستای نصب پکیج های کاهنده مصرف جهت مشترکین بالای الگوی مصرف آب شهر بندرعباس (امین قصمی)
4 بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان مسکونی (علی جهان زاده)
5 معرفی سه استارتاپ و شتاب دهنده (شتاب دهنده واتک، شرکت سپتک، شرکت دانش بنیان آریا کنتور)
6 تجربه تولید و فروش تجهیزات کاهنده مصرف آب (شرکت بلندا)
7 برنامه بهره وری آب تهران- یا تجربه ممیزی ادارات دولتی جهت نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب (محمد رضاکرمی نژاد- صادق یونسلو)
8 نصب شیر فشارشکن در راستای کاهش آب بدون درآمد در شبکه توزیع آب (رحمت الله محمدی- محمدرضا کرمی نژاد-مهدی عبدولی پور)
9 مدیریت هوشمند فشار جهت کاهش هدررفت آب- آبفای لرستان (مهندس کرموند)
10 تجربه نشت یابی منطقه یک کرمانشاه (مهندس ترابی)
11 اجرای پروژه  DEMAPLAN  پایش اجزای مصرف شهر کاشان (حسین پهلوان زاده)
12 کنترل فشار براساس نقطه بحرانی شبکه(سطح 1 هوشمند سازی) (مطالعه موردی شهرشیراز)  (محمد حسین مسعودی، فرزاد جهانمرد)

در پایان این نشست، با حضور آقای مهندس جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از برگزیدگان حوزه مدیریت مصرف آب شهری و روستایی بشرح زیر تقدیر شد:

 • شرکت بلندای صنعت جهان افراز
 • شرکت آب و فاضلاب کاشان
 • شرکت آب و فاضلاب شهری اصفهان
 • شرکت آب و فاضلاب شیراز
 • شرکت آب و فاضلاب استان تهران

بعد از ظهر روز سوم، به نشست حوزه فضای سبز اختصاص داشت. نشست فضای سبز در این رویداد شامل دو بخش بود که یکی به بیست و ششمین اجلاس تخصصی کمیته سیما، منظر و فضای سبز مجمع شهرداران کلان شهرها اختصاص داشت و دیگری به تجارب سازگاری با کم آبی در بخش شهرداری ها. عناوین تجارب در هر یک از دو بخش مذکور در جدول زیر ارائه شده است.

 

ردیف بیست و ششمین اجلاس تخصصی کمیته سیما، منظر و فضای سبز مجمع شهرداران کلان شهرها
1 سازگاری با کم آبی در بخش فضای سبز، توسط دکتر بنفشه زهرایی، هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
2 برنامه ریزی اجتماعی برای سازگاری با کم آبی، دکتر محمد فاضلی، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر نیرو
3 ضوابط و اصول طراحی فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک، دکتر کافی، هیات علمی دانشگاه تهران
- تجارب سازگاری با کم آبی در بخش شهرداری‌ها
4 مهندس سلامی، مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد
5 دکتر مرتضایی ن‍ژاد، مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان
6 مهندس بضاعتی پور، مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج
7 مهندس صفدرپور، مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد

در اختتامیه رویداد سازگاری با کم آبی، جشنواره ملی آب نیز برگزار گردید که در آن مهندس محمدولی علائدینی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساتکاب وزارت نیرو، دکتر اسکندر امیدی نیا، معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و دکتر عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایراد سخنرانی نمودند. در این نشست، برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست و طرح سفا رونمایی شد. در پایان با سخنرانی دبیر جشنواره و معرفی نامزدهای دریافت جایزه برتر جشنواره و اهدای جوایز به آنها مراسم به پایان رسید.

برگزاری نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی با شعار رونق "کسب و کارهای سازگار با کم آبی"

غرفه های نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی به شرح ذیل می باشند:

 • فراورده‌های لبنی کاله (سولیکو)
 • شرکت ایفا صنعت غرب
 • شرکت صنعتی شیمیایی پاک بلور نارین
 • شرکت مدیریت تولید برق زرند
 • شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح همدان
 • شرکت مدیریت تولید نیروی برق اصفهان
 • شرکت مدیریت برق بیستون
 • شرکت تجهیزات کاهنده مصرف آب بلندا
 • شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان تهران
 • شرکت تحکیم دیماس
 • مجتمع صنعتی طلایه مشهد
 • انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
 • شرکت سرو آب (سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد)
 • شرکت هدف سازه (سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد)
 • سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان
 • شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان
 • شرکت مدیریت منابع آب ایران
 • پارک علم و فناوری یزد
 • مهندسین مشاور یکم
 • شرکت کیهانه کاوش آمود
 • تهران تیر آبان عایق
 • شرکت آب و خاک شهراب گستر
 • شرکت ایران مدار
 • شرکت زرینه قطرات
 • شرکت دیباگران فرایند
 • شرکت الکترونیک افزار آزما (دانش بنیان)
 • شرکت سنجش افزار آسیا

 

ردیف نام شتاب دهنده و شرکت‌های دانش بنیان
1 شتاب دهنده تریگ آپ
2 شتاب دهنده آی تک - حوزه انرژی
3 شتاب دهنده آبان - حوزه آب و انرژی
4 شتاب دهنده واتک
5 شتاب دهنده هم آوا
6 شتاب دهنده آما؛ آب، محیط زیست و انرژی (پژوهشکده انرژی شریف)
7 آریا کنتور
8 برق 0724
9 آکام مدار
10 کنترل صنعت کویر یزد
11 توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات نیرو
12 آبتین تندیس ایده
13 سورن آب زیر مجموعه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
14 پایاروش آریا
15 کیان ترانسفو و توسکات
16 انرژی گستر سبز تفتان ازپارک علم و فناوری  استان سیستان و بلوچستان
 
 
 

  تاریخ ثبت: 4 آذر 1399
  آخرین بروزرسانی: 11 آذر 1399
 1416