جشنواره ملی فناوری‌های نوین

جشنواره ملی فناوری‌های نوین

آب، خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست

رویداد آب مشهد متشکل از سومین جشنواره ملی فناوری‌های نوین آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، نوزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران و نخستین همایش کم آبیاری و استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک در بهمن و اسفند ماه 1399 در مشهد مقدس (دانشگاه فردوسی) برگزار خواهد شد.

  تاریخ ثبت: 15 بهمن 1399
  آخرین بروزرسانی:
 977