گزارش برنامه و پاورپوینت استان

برنامه سازگاری با کم آبی
برنامه سازگاری با کم آبی مصوب شده در جلسه 23 کارگروه ملی  

  تاریخ ثبت: 27 فروردین 1400
  آخرین بروزرسانی: 22 اردیبهشت 1400
 1220