گزارش برنامه و پاورپوینت استان

برنامه سازگاری با کم آبی
برنامه سازگاری با کم آبی مصوب شده در جلسه 25 کارگروه ملی  
برنامه سازگاری با کم آبی مصوب شده در جلسه 84 کمیته تخصصی کارگروه ملی  

  تاریخ ثبت: 27 فروردین 1400
  آخرین بروزرسانی: 11 دی 1400
 1378