گزارش برنامه و پاورپوینت استان

برنامه سازگاری با کم آبی
برنامه سازگاری با کم آبی مصوب شده در جلسه 18 کارگروه ملی  

  تاریخ ثبت: 25 شهریور 1399
  آخرین بروزرسانی: 28 فروردین 1400
 1484