گزارش برنامه و پاورپوینت استان

برنامه سازگاری با کم آبی
برنامه سازگاری با کم آبی مصوب شده در جلسه 25 کارگروه ملی  
برنامه سازگاری با کم آبی مصوب شده در جلسه 85 کمیته تخصصی کارگروه ملی  

  تاریخ ثبت: 25 شهریور 1399
  آخرین بروزرسانی: 11 دی 1400
 2319