گزارش برنامه و پاورپوینت استان

برنامه سازگاری با کم آبی
برنامه سازگاری با کم آبی مصوب شده در جلسه 22 کارگروه ملی  

  تاریخ ثبت: 25 شهریور 1399
  آخرین بروزرسانی: 21 اردیبهشت 1400
 626