کسب رتبه «تقدیر ویژه» شرکت آب منطقه ای کردستان در اجرای برنامه های امور فرهنگی

شرکت آب منطقه ای کردستان برای چندمین سال متوالی رتبه برتر با عنوان دستگاه "شایسته تقدیر ویژه" در بخش امور فرهنگی را در بین شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس کامران خرم در خصوص کسب این رتبه ضمن تبریک به مجموعه شرکت آب منطقه ای کردستان گفت : این شرکت برای سومین سال متوالی در زمینه ترویج و توسعه برنامه های فرهنگی به رتبه برتر در میان شرکتهای آب منطقه ای سراسر کشور دست یافت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان ضمن تقدیر از کامران سهرابی مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت خاطر نشان کرد: کسب رتبه "شایسته تقدیر ویژه" در انجام فعالیت های امور فرهنگی و دینی دستاوردی مهم در راستای تحقق اهداف و سیاستهای این شرکت، می باشد که خوشبختانه این شرکت در بخش فرهنگی همیشه پیش قدم بوده و در ارزیابی عملکرد سال 1398 موفق به دریافت رتبه شایسته تقدیر ویژه از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، شد.