مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن در کردستان

شرکت آب منطقه‌ای کردستان نسبت به انجام خدمات مهندسی مربوط به مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن در استان اقدام نموده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کردستان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان اظهار داشت: تأمین آب با، کمیت و کیفیت مطمئن و مناسب برای پاسخ به تقاضای فزاینده بخش‌های مختلف یکی از چالش‌های اصلی برنامه‌ریزان و مدیران صنعت آب کشور است.

وی یادآورشد: بروز خشکسالی‌های متعدد در سنوات گذشته و تخلیه و ورود آلاینده‌های مختلف ناشی از فعالیت‌های انسانی و در برخی موارد آلاینده‌های طبیعی، چالش‌های جدیدی را در کاهش کیفیت آب به دنبال داشته است.

مهندس کامران خرم به منظور حفاظت، بهبود و کنترل کیفیت منابع آب، عنوان کرد: لازم است مدیریت کیفیت منابع آب در سطح حوضه آبریز از مبداء تا مصرف، برای تأمین مطلوب نیازهای کلیه بهره‌برداران، انجام اقدامات سازه‌ای و غیر سازه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.

وی در ادامه افزود: در این راستا پایش کیفیت آب به عنوان یکی از ابزارهای لازم و ضروری و به عنوان یک فعالیت یکپارچه برای ارزیابی عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب که با سلامت انسان، موجودات زنده، وضعیت زیستی و مصارف مورد استفاده آب رابطه دارند، مطرح می‌باشد.

مهندس خرم خاطرنشان کرد:شرکت آب منطقه­ ای کردستان بر اساس چشم‌انداز و مأموریت‌های وزارت نیرو در این زمینه، نسبت به انجام خدمات مهندسی مربوط به مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن در کلیه محدوده­ های مطالعاتی واقع در استان و منطبق بر حوضه آبریز، اقدام نموده که ضمن شناسایی واحدهای با پتانسیل ایجاد آلودگی، ایستگاه­های پایش استان در استان نیز تعیین گردیده است.

وی ضمن اشاره به ایجاد و استقرار سیستم پایش کیفیت آب و آلاینده‌های آن در استان، گفت:برنامه­ ریزی های لازم به منظور شروع عملیات اجرایی مربوط به پایش کیفی کلیه منابع آب استان (اعم از سطحی و زیرزمینی) بر اساس شاخص ­های کیفی آب ( پارامترهای متداول و سمی) و نیز تهیه و به روز نمودن نقشه­ های پهنه­ بندی کیفی منابع آب، توسط این شرکت آغاز شده که همکاری سایر دستگاه­های اجرایی در استان ( بویژه اداره کل حفاظت محیط ­زیست، شرکت آب و فاضلاب استان، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی) در این زمینه با این شرکت، موجب پیشبرد بهتر و دستیابی به ابزار تصمیم‌گیری علمی، جامع و قابل اعتماد در مدیریت کیفیت آب استان خواهد گردید.