گزارش برنامه و پاورپوینت استان

برنامه سازگاری با کم آبی
برنامه سازگاری با کم آبی مصوب شده در جلسه 8 کارگروه ملی  

  تاریخ ثبت: 28 فروردین 1400
  آخرین بروزرسانی: 21 اردیبهشت 1400
 1293