عنوان : بررسی مدل های نوین در مدیریت مصرف آب شهری در ایران کنتورهای پیش پرداختی

نویسنده: محمدحسین اله دادی، حسن زارعی متین، مهدی یزدان شناس

  عنوان : بررسی میدانی تاثیر نصب تجهیزات و شیرآلات کم مصرف در کاهش مصرف آب خانگی

نویسنده: احمد ملکی نسب، مسعود تابش، مهدی قالیباف سرشوری

  عنوان : بررسی ویژگی های آب خاکستری و روش های بازیابی آن

نویسنده: مسعود رضائی، محمدحسین صرافزاده

  عنوان : پتانسیل نقش آفرینی شهرداری ها در سازگاری با کم آبی

نویسنده: بنفشه زهرایی، محبوبه زارع‌زاده

  عنوان : توجیه اقتصادی طرح توزیع رایگان لوازم کاهنده

نویسنده: هاشم امینی،سید محسن صالح، علیرضا شرافتی، سپیده قجاوند

  عنوان : مدیریت فشار شبکه های توزیع آب شهری و استفاده صحیح از منابع

نویسنده: حسین آسفی، الهام ذالنوری، علیرضا نوذری پور، غلامرضا مرادی

  عنوان : مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت از شبکه های آبرسانی

نویسنده: محمد سلطانی اصل، محمود فغفور مغربی