عنوان : بررسی مدل های نوین در مدیریت مصرف آب شهری در ایران کنتورهای پیش پرداختی

نویسنده: محمدحسین اله دادی، حسن زارعی متین، مهدی یزدان شناس

  عنوان : بررسی میدانی تاثیر نصب تجهیزات و شیرآلات کم مصرف در کاهش مصرف آب خانگی

نویسنده: احمد ملکی نسب، مسعود تابش، مهدی قالیباف سرشوری

  عنوان : بررسی ویژگی های آب خاکستری و روش های بازیابی آن

نویسنده: مسعود رضائی، محمدحسین صرافزاده

  عنوان : پتانسیل نقش آفرینی شهرداری ها در سازگاری با کم آبی

نویسنده: بنفشه زهرایی، محبوبه زارع‌زاده

  عنوان : توجیه اقتصادی طرح توزیع رایگان لوازم کاهنده

نویسنده: هاشم امینی،سید محسن صالح، علیرضا شرافتی، سپیده قجاوند

  عنوان : مدیریت فشار شبکه های توزیع آب شهری و استفاده صحیح از منابع

نویسنده: حسین آسفی، الهام ذالنوری، علیرضا نوذری پور، غلامرضا مرادی

  عنوان : مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت از شبکه های آبرسانی

نویسنده: محمد سلطانی اصل، محمود فغفور مغربی

  عنوان : استفاده از تکنیک فراصوت جهت کاهش میزان مصرف و هزینه های تولید آب در بویلرهای نیروگاه قم

نویسنده: محمد امید اصغری: کارشناس ارشد، مهندسی برق قدرت، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

  عنوان : بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در کاهش بار آلودگی فاضلاب کاستیک مستعمل پالایشگاه اصفهان

نویسنده: کورش نصراصفهانی، مهرداد فرهادیان، علیرضا سلیمانی نظرو قاسم غفاری

  عنوان : بررسی مکانیسم های حذف در تصفیه فاضلاب های پالایشگاه نفت توسط سیستم MBBR

نویسنده: امیرحسین سیاح‌زاده، حسین گنجی‌دوست، بیتا آیتی

  عنوان : حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی به وسیله خاکستر فرار فعال شده نیروگاه زرند کرمان

نویسنده: محمد ملکوتیان، شیما رضایی، علیرضا نصیری، نجمه امیرماهانی

  عنوان : مدیریت موثر در مصرف آب صنعت معدن

نویسنده: بشیر شکوه سلجوقی، اردشیر هزارخانی، هانیه نیکو گفتار صفا

  عنوان : اثر تنش خشکی بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمایی سه گونه چمن گرمسیری رایج در خشک منظر

نویسنده: هستی میناوی: دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان محمدرضا صالحی سلمی: استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان مختار حیدری: دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اسماعیل خالقی: استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران

  عنوان : ارزیابی تحمل به شوری برخی گونه های رایج در جنگل کاری و ایجاد منظر

نویسنده: محمدهادی راد، فرهاد دهقانی، علی مومن پور و ولی سلطانی گردفرامرزی

  عنوان : ارزیابی گونه های گیاهی و اثربخشی آن در برنامه ریزی شهری

نویسنده: محمدرضا سلیمی سبحان: استادیار جغرافیا، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران کامران منصوری: استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران حسین یغفوری: دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

  عنوان : بکارگیری تکنیک های نوین آبیاری گیاه چمن برای استفاده بهینه آب در بخش فضای سبز شهری

نویسنده: مرضیه رشیدی جوشقان ، حسینعلی بهرامی و حجت قربانی واقعی

  عنوان : بهینه سازی مخازن ذخیره سازی آب باران جمع آوری شده از بام ساختمان ها

نویسنده: سمانه نجومی سیاهمرد، بهنام شفیعی ثابت و سمیه جنترستمی

  عنوان : تاثیر ضریب تخلیه مجاز رطوبتی بر نیاز آبیاری و شاخص های گیاهی چمن در آبیاری قطره ای زیرسطحی

نویسنده: فروغ فاضل، مهدی قیصری، مرضیه محمدیان و نعمت اله اعتمادی

  عنوان : کنترل سیل و تامین آب مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز با استفاده از طرح مدیریت استحصال رواناب های شهری

نویسنده: نازیلا رزمجوئی، محمد مهدوی، حمیده افخمی،محسن محسنی ساروی، بهارک معتمد وزیری

  عنوان : اثربخشی راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف آب کشاورزی در مرودشت - خرامه

نویسنده: امید رجا، مسعود پارسی نژاد و تیمور سهرابی

  عنوان : بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبود آب

نویسنده: صادق رحمانی، مسعود یزدان پناه، معصومه فروزانی و عباس عبدشاهی

  عنوان : بررسی بهره وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان های منتخب ایران

نویسنده: مهدی بهرامی، صادق خلیلیان، سیدابوالقاسم مرتضوی، محمدعلی اسعدی

  عنوان : بررسی و مقایسه سه روش خشکه کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در خوزستان

نویسنده: جعفر حبیبی اصل، نعیم لویمی و عبدالعلی گیلانی
1 2 صفحه: