عنوان : استفاده از تکنیک فراصوت جهت کاهش میزان مصرف و هزینه های تولید آب در بویلرهای نیروگاه قم

نویسنده: محمد امید اصغری: کارشناس ارشد، مهندسی برق قدرت، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

  عنوان : بررسی آزمایشگاهی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در کاهش بار آلودگی فاضلاب کاستیک مستعمل پالایشگاه اصفهان

نویسنده: کورش نصراصفهانی، مهرداد فرهادیان، علیرضا سلیمانی نظرو قاسم غفاری

  عنوان : بررسی مکانیسم های حذف در تصفیه فاضلاب های پالایشگاه نفت توسط سیستم MBBR

نویسنده: امیرحسین سیاح‌زاده، حسین گنجی‌دوست، بیتا آیتی

  عنوان : حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی به وسیله خاکستر فرار فعال شده نیروگاه زرند کرمان

نویسنده: محمد ملکوتیان، شیما رضایی، علیرضا نصیری، نجمه امیرماهانی

  عنوان : مدیریت موثر در مصرف آب صنعت معدن

نویسنده: بشیر شکوه سلجوقی، اردشیر هزارخانی، هانیه نیکو گفتار صفا