سازگاری با کم آبی در کرمان به گفتمان غالب تبدیل شود

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: بهبود وضعیت منابع آبی در این استان با اجرای برنامه سازگاری با کم آبی محقق می شود و برای مقابله با مخاطرات آینده، این برنامه باید به گفتمان غالب در استان کرمان تبدیل شود.

سینا روزبهانی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آب مسئله ای فرابخشی است که وزارت نیرو سیاستگذاری آن را انجام می دهد، اما تمام بخش هایی که مصرف کننده آب هستند باید در مدیریت مصرف این نعمت ارزشمند حضور و همکاری جدی و موثر داشته باشند.

وی با بیان اینکه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با حضور تمام ذی نفعان این بخش تشکیل شده است، تصریح کرد: برنامه ملی سازگاری با کم آبی نخستین برنامه ملی مدیریت مصرف آب در تاریخ کشور محسوب می شود که با حضور تمام دستگاه های اجرایی تدوین شده است.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای اظهار داشت: بر اساس برنامه تنظیم شده برای سازگاری با کم آبی، تا سال ۱۴۰۵ حدود یک میلیارد مترمکعب صرفه جویی آب در استان کرمان با همکاری تمام بخش ها انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد آب در استان کرمان در حوزه کشاورزی مصرف می شود، ادامه داد: بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب از صرفه جویی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با همکاری سازمان جهاد کشاورزی صورت می گیرد که شامل برنامه هایی مانند جایگزینی الگوی کشت و اجرای سیستم های نوین آبیاری است.

وضعیت دشت های کرمان بحرانی است

روزبهانی تاکید کرد: بر اساس آماربرداری سراسری دور دوم حدود هفت میلیارد مترمعکعب برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی استان کرمان انجام می گیرد که اگر برای صرفه جویی و مدیریت آن چاره اندیشی نشود، در سال های آینده طبیعت به صورت قهری ما را دچار مشکلات بزرگی می کند.

وی با اشاره به اضافه برداشت آب در بسیاری از دشت های استان کرمان افزود: به طور مثال در دشت رفسنجان وضعیت منابع آبی به شدت بحرانی است و اگر برنامه سازگاری با کم آبی به صورت کامل و با همکاری همه دستگاه ها نیز اجرا شود، این دشت تا ۴۸ سال آینده نیز احیا نخواهد شد.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای استان کرمان تصریح کرد: فرونشست زمین یا همان زلزله خاموش مناطقی از این استان را تحت تاثیر قرار داده که نمونه آن را در منازل، تاسیسات و زیرساخت ها را شهرستان ارزوئیه تحت تاثیر قرار داده است.

سازگاری با کم آبی ضرورت زیستی محسوب می شود

وی بیان کرد: در بحث سازگاری با کم آبی باید از مباحث و تکنولوژی های به روز مانند بازچرخانی استفاده شود و همه دستگاه ها برای تناسب مصرف و برداشت آب در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

روزبهانی افزود: در بحث صنعت نیز ایجاد صنایع آب بر در استان کرمان باید با رعایت محدودیت منابع آبی صورت بگیرد و حتی الامکان این صنایع در کنار دریا و مناطق پر آب ایجاد شوند.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: در استان کرمان تعداد زیادی چاه غیرمجاز داریم که طبق برنامه تا سال ۱۴۰۵ بایستی چهار هزار و ۷۰۰ چاه غیرمجاز پر شود و از این طریق  ۲۳۵ میلیون مترمکعب صرفه جویی خواهد شد.

وی تاکید کرد: سازگاری با کم آبی در سال های آینده یک نیاز و ضرورت برای زیست و تولید در استان کرمان است که اجرای آن اجماع و حمایت ملی و استانی را می طلبد.