وبینار سازگاری با کم آبی و استفاده از تجارب جهانی

کارگروه سازگاری با کم آبی استان یزد درنظر دارد جهت اجرای موفق برنامه ملی سازگاری با کم آبی و ضرورت استفاده از تجارب جهانی در این زمینه وبینار برگزار نماید.

کارگروه سازگاری با کم آبی استان یزد درنظر دارد جهت اجرای موفق برنامه ملی سازگاری با کم آبی و ضرورت استفاده از تجارب جهانی در این زمینه، وبینار علمی با عنوان تجارب سازگاری به کم آبی در کالیفرنیای جنوبی برگزار نماید.
سخنرانان: 
- دکتر محمدمهدی جوادیان‌زاده، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد و سرپرست مرکز بین‌المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی
- دکتر علاءالدین شیخ، پژوهشگر ارشد سازمان آب شهر Anaheim کالیفرنیا
- دکتر سید علی‌اصغر دشتی، عضو سابق هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد و پژوهشگر ارشد حوزه Data and Knowledge Management در آمریکا