کرمان نیاز به صرفه جویی حیاتی ۱.۹ میلیارد مترمکعب آب دارد

کرمان - ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: اگر می‌خواهیم حیات در این استان حفظ شود براساس سند سازگاری با کم آبی، باید ۱.۹ میلیارد مترمکعب آب را تا سال ۱۴۱۵ صرفه جویی کنیم.

به گزارش ایرنا، جعفر رودری شامگاه شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه کرمان افزود: طی برنامه میان مدت نیز در قالب برنامه هفتم توسعه باید یک میلیارد مترمکعب در این استان ذیره آب داشته باشیم.

وی اظهار داشت: برای امسال باید ۳۳۲ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی کنیم که این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه تغییر سیاست ها را به عنوان برنامه راهبردی دنبال کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: اصلاح ساختار اقتصادی به عنوان ضروری ترین اصل در سطح کلان دنبال شود که متعادل سازی سهم بخش های اقتصادی را داشته باشیم، در بخشی از هدف گذاری برنامه ششم توسعه، طبیعت ما را محدود کرد اما توجه جدی تری باید به حوزه آب شود.

وی تصریح کرد: طی برنامه هفتم توسعه سهم بخش ها را اصلاح می کنیم که توسعه صنعتی، خدمات و پاسخگویی نیاز جمعیتی و جبران بیلان منفی انجام شود لذا باید در این راستا سالانه حداکثر چهار میلیارد مترمکعب آب مصرف کنیم.

وی ادامه داد: در این راستا ۱۰ تا ۱۵ درصد آب کشاورزی برای حفظ مالکیت کشاورزان و ۴۰ درصد برای فعالیت معیشتی و سنتی است و با اصلاحات می توانیم کشاورزی را مدرن و ارزش آب را ذخیره کنیم که این امر نیاز به رشد صنعت و توسعه پایدار استان کرمان را محقق کند.

رودری افزود: در این زمینه ریل گذاری در قالب برنامه آمایش انجام می شود که در استان کرمان برای سال ۱۴۱۵ هدف گذاری و این چشم انداز تبیین شده و برنامه بلند مدتی در قالب برنامه های میان مدت پنج ساله و کوتاه مدت سالانه دارد که عملیاتی می شود.

وی یادآور شد: سیاست ها را باید در عمل به کار گیریم ‌و مهمترین رویکرد توسعه پایدار در سند آمایش استان کرمان کاهش آب‌بری در بخش های اقتصادی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: برنامه های توسعه را سالانه دنبال می‌کنیم که اهداف کلان را محقق می کند و برنامه آمایش ملی و استانی تعادل بین مناطق را برقرار خواهد کرد و در این راستا ۲ مرحله مطالعات در کرمان انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اقتصاد ۱۶.۶ در کشاورزی ۴۱.۶ درصد صنعت و معدن و ۴۱.۵ درصد اقتصاد کشور مربوط به خدمات است لذا اختلاف قابل توجهی بین کشاورزی کرمان با کشور داریم که یکی از عوامل عدم تعادل ها است.

رودری افزود: بارش‌های کرمان یک دوم کشور است اما سهم اقتصاد این استان از نظر کشاورزی در قیاس با کشور بیش از ۲ برابر است، در حوزه صنعت، آموزش و سلامت و مددکاری اجتماعی، هنر، تفریحی و سایر خدمات بیش از میانگین کشور هستیم اما در مجموع خدمات و صنعت خلا اشتغال و ظرفیت اقتصادی اشباع نشده داریم.

وی اضافه کرد: روند رشد اقتصادی استان کرمان در سال ۱۴۰۰ نسبت به چهار سال گذشته با ۲۱ هزار میلیارد دلار طی این سالها ۲.۳ درصد رشد دارد و سهم اقتصاد استان ۳.۴ درصد و در تولید ۸۸ درصد سرانه کشور را داریم اما کرمان و کشور نرخ رشد اقتصادی پُر نوسانی دارند در مجموع استان ۲.۸ درصد رشد اقتصادی در یک دهه اخیر داشته و وضعیت بهتری نسبت به میانگین ملی دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: این استان با چهار درصد جمعیت کشور، نرخ رشد جمعیتی مقداری بیشتر از کشور دارد، در حالی که سهممان از اقتصاد کشور ۳.۴ درصد است اما ۸.۶ درصد از آب‌های زیرزمینی کشور را استفاده می کنیم که این آمار نشان دهنده ایراد در کار است.

وی ادامه داد: میزان ارزش افزوده استان کرمان براساس مترمکعب آب در قیاس کشور یک دوم است، استان کرمان ۱۹.۳ درصد باغات کشور را دارد و در توسعه پایدار می تواند مورد توجه قرار گیرد.

تراکم ‌فعالیت‌های صنعتی در چهار شهرستان کرمان

رودری خاطرنشان کرد: در عدم تعادل منطقه ای نیز تراکم فعالیت صنعتی را در نیمه شمالی داریم که این فعالیت ها در چهار شهرستان استان کرمان مستقر شده است.

وی افزود: همچنین ۱۰ واحد بزرگ صنعتی ۸۷ درصد ارزش افزوده اقتصاد صنعتی ما را شامل می شوند که این آمار نشان می دهد جای کار در سایر مناطق وجود دارد.

وی ابراز داشت: عمده فعالیت های صنعتی استان کرمان در شهرستان‌های رفسنجان، بم، کرمان و سیرجان مستقر است و در معادن نیمه شمالی ۲ معدن مس و آهن بخش عمده ارزش افزوده را به خود اختصاص می دهند، درحالی که براساس طرح آمایش استان کرمان ظرفیت های خوبی در دیگر مناطق داریم که اکتشاف نشده و به عنوان راهبرد مشخص شده است.

رودری گفت: عدم تعادل ها را در شاخص های مختلف می بینیم باوجود اینکه در حوزه گاز و تخت های بیمارستانی نیمه جنوبی و شرقی محروم تر است اما در آب آشامیدنی وضعیت بهتری نسبت به شمال استان کرمان دارد.

آب تنگنای اساسی در توسعه پایدار کرمان

وی بیان داشت: آب تنگنای اساسی در حوزه توسعه پایدار استان کرمان محسوب می شود، ورودی ما سالانه ۵.۳۳ میلیارد مترمکعب است و بیلان منفی ۹۲۰ میلیون مترمکعبی را سالانه داریم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: وضعیت اقتصاد استان کرمان در بخش کشاورزی ۹ درصد آب مصرفی کشور و در حوزه آشامیدنی ۵.۵ درصد کشور را مصرف می کند که براساس شاخص جمعیت آب بری ما بیشتر و صنعت نیز به‌همین ترتیب است که یکی از راهبردی ترین اصلاحات ساختاری ما محسوب می شود و این در حالیست که ما ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را داریم.

وی یادآور شد: استان کرمان به ازای مصرف هرمترمربع آب ۱۴.۵ هزار تومان ارزش افزوده دارد که این میزان در کشور ۲۷ هزار تومان است زیرا ۸۸ درصد آب کشور در حوزه کشاورزی هزینه می شود اما این آمار در استان ۹۴ درصد است.

اختلاف بهره وری آب کرمان در حد یک دوم کشور

رودری گفت: اختلاف بهره وری آب استان کرمان در حد یک دوم کشور به سهم بالای کشاورزی استان برمی گردد، ظرفیت توان اکولوژیک و توان اقتصادی نسبت به بهره برداری ۱۹۹ درصد است که به معنی اینست که این استان ۲ برابر توان اکولوژیک از حوزه منابع طبیعی خود استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: اما در توسعه گردشگری فقط ۲۰ درصد ظرفیت های استان کرمان را استفاده می کنیم که باید جهت‌گیری آن را در عدم تعادل کلان پاسخ دهیم که تداوم وضع موجود را داشته باشیم یا ریل گذاری جدید انجام دهیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: از سال ۹۴ نه تنها مصرف آب استان کرمان کاهش نیافته بلکه ۱۹ میلیون مترمکعب افزایش داشته است اگر همین روند را ادامه دهیم و بخواهیم ‌معیشت بهبود یابد باید هفت میلیارد مترمکعب آب برای توسعه داشته باشیم‌.

وی ادامه داد: اسناد توسعه نیز رشد ۸.۳ درصدی اقتصادی استان کرمان را تا سال ۱۴۰۴ برای استان کرمان در نظر گرفته اند در حالی که یک میلیارد مترمکعب بیلان منفی سالانه آب داریم که باوجود ادامه شرایط فعلی شدنی نیست لذا باید ریل گذاری جدید در اصلاح ساختار اقتصادی در استان ایجاد کنیم.

رودری بیان داشت: باید بازتوزیع در تخصیص منابع آبی در استان داشته باشیم و تجربه دنیا نشان داده که این پروسه در کمتر از سه دهه نمی تواند عملیاتی شود لذا باید از اکنون آغاز کنیم که از اقتصاد استان را از کشاورزی به حوزه خدماتی و صنعتی با ارزش افزوده بالاتر ببریم.

وی ادامه داد: این برنامه به معنی کنار گذاشتن ظرفیت های کشاورزی استان نیست و شاخص های آن احصا شده است.