نظام صنفی کشاورزی، همگام و همراه با شرکت آب منطقه ای در مدیریت مصرف صحیح آب

نشست هم اندیشی معاون حفاظت و امور اجتماعی حوضـه آبریز فلات مرکـزی و مرز شرقی کشور با هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان خراسان جنوبی،در محل شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی،در این نشست"عبداله فاضلی" معاون حفاظت و امور اجتماعی حوضـه آبریز فلات مرکـزی و مرز شرقی کشور، با اشاره به کمبود بارندگی،گرم شدن زمین و کاهش سطح منابع آب زیرزمینی در کشور و بخصوص استان خراسان جنوبی، وضعیت شکننده و ناپایداری در منابع آبی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه آب کالایی ارزشمند و بدون جایگزین است، گفت: این منابع سرمایه همگانی است که هر سال از میزان ذخیره آن کاسته می شود.

وی گفت: از مجموع یک میلیارد و هفتاد مترمکعب مصرف آب در در خراسان جنوبی بالغ بر یک میلیارد مترمکعب آن از منابع آب زیرزمینی تامین میشود که این امر موجب کاهش محسوس سطح آب در دشتهای استان شده است.

معاون حفاظت و امور اجتماعی حوضـه آبریز فلات مرکـزی و مرز شرقی کشور، به نقش مهم نظام های صنفی کشاورزی در مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: کمبود منابع آب در خراسان جنوبی موجب افزایش مهاجرت به استانهای دیگر شده است که این امر مسئولیت ما را در قبال منافع عمومی و استان سنگین تر می کند.

وی، به اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پرداخت و اظهار داشت: هرچند تمام این 15 پروژه به دلایل اعتباری اجرایی نشده است، اما اقدامات ارزشمندی همچون کنترل اضافه برداشت از چاههای کشاورزی صورت گرفته است.

فاضلی تدوین سند سازگاری با کم آبی را بسیار مهم و حیاتی دانست و گفت: برای اجرای این سند مشارکت کشاورزان و اعضای نظام صنفی ضروری است و می بایست با برگزاری جلسات متعدد و ارائه راهکارهای موثر در همه دشت های استان، اهداف این طرح بررسی و اجرایی شود تا سرمایه ای که در اختیار ماست را به نحو مطلوب حفظ کنیم.

وی ادامه داد:  شوری آب کشور بر اثر برداشت بی رویه از 40 سال گذشته بیش از دو برابر شده و علاوه بر کاهش آب، موجب شوری منابع آب و منابع خاک نیز شده است که می بایست دنبال قوانینی باشید که این دو منبع حیاتی را حفظ کنیم.

معاون حفاظت و امور اجتماعی حوضـه آبریز فلات مرکـزی و مرز شرقی کشور گفت: بحث های آبخوان داری و آبخیزداری در جلسه 27 شورای عالی آب مصوب شده است  که برنامه های آن بایستی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی،شرکت های آب منطقه ای و دستگاههای عضو اولویت بندی و اجرایی شود.

وی، تغییر الگوی کشت، افزایش راندمان کشاورزی، احداث شهرک های گلخانه ای و ایجاد صنایع کم آب طلب را از مهمترین راهکارهای حفظ منابع آبی برشمرد و گفت: هدف اصلی از اجرای همه این برنامه ها و راهکارها در درجه اول تثبیت افت و پایداری سطح آب در دشتها و در مرحله بعد احیای آبخوان ها به صورت مستمر و پایدار است.