اتاق فکر سازگاری با کم‌آبی در کرمان تشکیل می‌شود

دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی شرکت آب منطقه‌ای کرمان گفت: اجرا و نظارت مستمر بر برنامه سازگاری با کم آبی در استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در همین زمینه اتاق فکری با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و سایر نهادهای متولی برای نظارت بر عملکرد برنامه سازگاری تشکیل می‌شود.

سینا روزبهانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برنامه سازگاری با کم آبی استان کرمان پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط در سطح استان تهیه و طبق این برنامه برای تمامی دستگاه ها وظایفی به منظور کاهش برداشت آب پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: اجرای صحیح برنامه سازگاری با کم آبی در استان کرمان نیازمند مشارکت همه بخش های مصرف کننده آب، نظارت مستمر و بستر فرهنگی- اجتماعی مناسب مصرف بهینه این سرمایه ملی است.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای کرمان تصریح کرد: هماهنگی های فرابخشی در سطح دولت و بهره مندی از ظرفیت دانشگاه ها و سازمان های مردم‌نهاد برای نظارت و ایجاد هم افزایی بیشتر در ارتقای سواد آبی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح آب و استفاده از راهکارهای فنی، حقوقی و اقتصادی پیش بینی شده در برنامه سازگاری با کم آبی استان امری مهم و ضروری است.

وی ادامه داد: شرکت آب منطقه ای کرمان با هماهنگی سایر دستگاه های وظیفه‌مند در برنامه سازگاری با کم آبی در نظر دارد با تشکیل اتاق فکر قوی در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فنی برنامه سازگاری با کم آبی، از نظر استادان دانشگاه، خبرگان و صاحبنظران بخش آب به منظور پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این برنامه و صیانت از منابع آب زیرزمینی در استان استفاده کند.

روزبهانی اظهارداشت: در این زمینه مکاتباتی با دانشگاه ها و نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان انجام و درخواست شده است صاحبنظران  دارای تخصص در این زمینه که تمایل به همکاری دارند را معرفی کنند.

وی بیان کرد: دانشگاه های استان کرمان ظرفیت بالایی دارند و می توانند با بهره گیری از نخبگان کارآمد به مدیریت معضل آب و نظارت بر اجرای برنامه سازگاری با کم آبی کمک کنند.

روزبهانی افزود: البته نیاز است زمینه همکاری و حمایت ها نیز توسط دستگاه های وظیفه مند و استانداری به منظور مشارکت فعال دانشگاه ها فراهم شود؛ نخبگان قطعا ایده هایی برای بهتر شدن شرایط آب در استان دارند و برای اجرای این ایده ها نیاز به حمایت دارد.

دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای کرمان با اشاره به بین‌بخشی بودن ماهیت حکمرانی آب تاکید کرد:‌ استفاده از ظرفیت یک نهاد بی طرف مثل دانشگاه‌ یا سایر سازمان های مردم‌نهاد برای پیگیری و نظارت بر اجرای این برنامه می تواند حرکت مثبت و رو به جلویی برای رفع چالش های سازمانی و فنی بخش های مختلف و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای ارائه گزارش عملکرد برنامه سازگاری با کم آبی باشد.

وی تاکید کرد: همچنین این اتاق فکر با بهره گیری از استادان حوزه علوم انسانی می تواند به بررسی جنبه های حقوقی، فرهنگی و جامعه شناختی اجرای این برنامه علاوه بر جنبه های فنی بپردازد و این موضوع مهم جزو اولویت های پژوهشی دانشگاه های استان کرمان قرار گیرد.

 به گزارش ایرنا، از سال ۱۳۹۷ پس از مشخص شدن ساختار برنامه های سازگاری با کم آبی، کار تدوین برنامه های سازگاری با کم آبی در کشور و استان کرمان آغاز و استاندار نیز به عنوان رییس کارگروه استانی سازگاری با کم آبی مشخص شد؛ در نهایت برنامه سازگاری با کم آبی استان کرمان آذر ۱۳۹۹ در کارگروه ملی مورد تصویب قرار گرفت.

برنامه سازگاری با کم آبی استان کرمان برمحوریت صرفه جویی یک هزار و ۹۸۰ میلیون مترمکعب آب در سال است که در فاز اول این برنامه که تا سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده نزدیک به یک هزار و ۳۰ میلیون مترمکعب از محل آب های زیرزمینی صرفه جویی شود.