حمایت رسانه ملی از اجرای برنامه سازگاری با کم آبی در استان کرمان

رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز کرمان در دیدار با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان از آمادگی آن سازمان برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در اجرای برنامه سازگاری با کم آبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، "احمد علی رمضانی" در جلسه ای که با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت آب منطقه ای به منظور بررسی برنامه سازگاری با کم آبی استان کرمان برگزار گردید، گفت: این سازمان بنا به رسالت خود در سه بخش خبر، فرهنگ سازی و ساخت مستند می تواند در اجرای برنامه سازگاری با کم آبی ایفای نقش کند و وظیفه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را انجام دهد.

وی بیان کرد: با توجه به وضعیت آب در استان کرمان یکی از برنامه های اصلی این سازمان در سال جاری پرداختن به مشکلات و وضعیت آب در استان تعریف شده است و  به این منظور این سازمان حاضر به همکاری کامل می باشد. دکتر علی رمضانی با بیان این که اقناع افکار عمومی برای اجرای برنامه سازگاری با کم آبی یکی از مهمترین اقدامات برای تسریع در روند اجرای برنامه و جلوگیری از مشکلات اجتماعی است افزود: سازمان صدا و سیمای مرکز کرمان به وظیفه خود برای حمایت از این برنامه و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در این زمینه عمل خواهد کرد و انتظار است سازمان ها و دستگاه های وظیفه مند در این برنامه نیز حمایت های قانونی لازم را از سازمان صدا و سیما انجام دهند.

در این جلسه همچنین "علی رشیدی" مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  کرمان خلاصه ای از تاریخچه تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارائه داد و اظهار داشت: طبق فاز اول برنامه سازگاری با کم آبی بایستی تا سال 1405 حدود 1030 میلیون مترمکعب کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی استان کرمان انجام گردد و با توجه به مشکلات احتمالی اجتماعی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از اهمیت بالایی برای اجرای این برنامه برخوردار است و نیاز به همکاری تمام دستگاه ها در اجرا به وظایف مصوب شده در برنامه سازگاری با کم آبی می باشد.

در این جلسه سینا روزبهانی دبیر کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آب منطقه ای نیز برنامه مصوب سازگاری با کم آبی استان کرمان را ارائه داد و بر لزوم همکاری تمام دستگاه ها در اجرای این برنامه برای احیاء آبخوان‌ها تأکید نمود.