34 میلیون مترمکعب اضافه برداشت از منابع آبی شهرستان خنداب

سرپرست اداره منابع آب شهرستان خنداب گفت: 601 حلقه چاه دارای اضافه برداشت در شهرستان خنداب وجود دارد که مقدار کل اضافه برداشت این چاهها برابر با 34 میلیون مترمکعب است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس محمدرضا صفی خانی در توضیح این خبر افزود: در راستای برنامه عملیاتی اداره منابع آب شهرستان خنداب و با تلاش و همت گروه های گشت و بازرسی این اداره در سال جاری از کلیه چاههای دارای پروانه بهره برداری شهرستان بازدید میدانی بعمل آمد و گزارش های آن به طور مجزا در تمام پرونده های مربوطه ثبت و ضبط شد.
مهندس صفی خانی ادامه داد:بر اساس  بررسی های بعمل آمده از گزارشات گشت و بازرسی ، تعداد 601 حلقه چاه دارای اضافه برداشت در شهرستان خنداب وجود دارد که مقدار کل اضافه برداشت این چاهها برابر با 34 میلیون مترمکعب است.
وی خاطر نشان کرد: اقدامات لازم به منظور جلوگیری از اضافه برداشت این چاه ها  شامل نصب کنتور هوشمند ، تقلیل منصوبات ، پلمپ چاه و قطع برق آن در دستور کار این اداره می باشد و به طور مستمر در حال انجام است.
سرپرست اداره منابع آب شهرستان خنداب با اشاره به برخی اقدامات این اداره  در راستای جلوگیری از اضافه برداشت چاههای دارای پروانه گفت: با اخذ دستور دادستانی طی ماه گذشته نسبت به قطع برق 33 حلقه چاه پروانه دار دارای اضافه برداشت اقدام شده است و تعداد 17 حلقه چاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
مهندس صفی خانی در ادامه به فعالیت‌های نظارتی و بازرسی گروه‌های گشت و بازرسی منابع آب برای حفظ و حراست هر چه بیشتر از منابع آب زیر زمینی اشاره کرد و افزود: حضور فیزیکی مستمر در حوزه وظایف ذاتی و ماموریت‌های امور آب و بازرسی مداوم، کنترل و بهره‌برداری از چاههای موجود، جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز جدید، تصرفات بستر رودخانه و  اعلام گزارش موارد تخلف از مقررات قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه اجرایی با تشکیل پرونده قضائی از وظایف گروه‌های گشت و بازرسی منابع آب است.
وی با تاکید بر اینکه منابع آب یک سرمایه ملی و محدود است که به همه نسل‌ها تعلق دارد و باید در حفظ و نگهداری از آن اهتمام جدی داشت، اظهار کرد: گشت و بازرسی، از محورهای مهم طرح تعادل بخشی است تا صیانت از منابع آب با دقت بیشتری صورت گیرد.