برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌های سیستان و بلوچستان و تهران بررسی شد/ پیش‌بینی کاهش بیش از یک میلیارد مترمکعب برداشت از منابع آب دو ا

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو و دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی، از تصویب کلیات برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌های سیستان و بلوچستان و تهران در شصت و چهارمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی خبر داد.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، «بنفشه زهرایی» با اشاره به برگزاری شصت و چهارمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در روز بیست و هشتم بهمن ماه اظهار داشت: در این جلسه که به ریاست قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کمیته تخصصی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان‌های سیستان و بلوچستان و تهران به صورت مجازی برگزار شد، برنامه سازگاری با کم‌آبی این دو استان بررسی شد و کلیات آن‌ها مورد تصویب قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در بخش اول جلسه برنامه سازگاری با کم آبی استان سیستان و بلوچستان ارائه شد که با این برنامه، بیش از 646 میلیون مترمکعب کاهش برداشت از منابع آب استان سیستان و بلوچستان انجام خواهد شد که شامل حدود 457 میلیون مترمکعب کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و 189 میلیون مترمکعب کاهش برداشت از منابع آب سطحی است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو خاطرنشان کرد: طی این برنامه شرکت‌ آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضلاب و شهرداری‌ها در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب 304، 149.8، 1.15 و 2.8 میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی صرفه‌جویی خواهند کرد. همچنین طی این برنامه شرکت‌ آب منطقه‌ای و سازمان محیط زیست با ارائه برنامه‌هایی از طریق کاهش تبخیر به ترتیب از هدررفت 35 و 128 میلیون مترمکعب از منابع آب سطحی جلوگیری خواهند کرد. شرکت‌ آب و فاضلاب و سازمان جهاد کشاورزی نیز به ترتیب 1.6 و 24.4 میلیون مترمکعب کاهش برداشت از منابع آب سطحی انجام خواهند داد.
دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی افزود: در ادامه جلسه به بررسی برنامه سازگاری با کم‌آبی استان تهران پرداخته شد. برنامه سازگاری با کم‌آبی استان تهران در چهار بخش شرب، کشاورزی، صنعت و فضای سبز تدوین و پیش‌بینی شده است که با اجرای این برنامه تا افق 1405 میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی و سطحی به ترتیب به میزان 395.4 و 24.6 میلیون مترمکعب و در مجموع به میزان 420 میلیون مترمکعب کاهش می‌یابد.
وی یادآور شد: همچنین از طریق جایگزینی آب خام با پساب در بخش های کشاورزی، فضای سبز و صنعت در راستای اصلاح مصارف آب به میزان 159.4 میلیون مترمکعب اقدام خواهد شد. در این برنامه تقویت منابع آب استان از طریق اقداماتی همچون تغذیه مصنوعی و کنترل سیلاب نیز مد نظر قرار گرفته است.
زهرایی در پایان تصریح کرد: در این جلسه، نظرات دستگاه‌های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در مورد بخش‌های مختلف برنامه سازگاری با کم‌آبی استان‌های سیستان و بلوچستان و تهران مورد بحث قرار گرفت و در پایان جلسه ضمن تایید کلیات برنامه، از کارگروه سازگاری با کم‌آبی این استان‌ها خواسته شد مطابق نظرات مطرح شده، برنامه سازگاری با کم‌آبی خود را تدقیق نمایند تا جهت تصویب نهایی به کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه شود.